Limburgse boeren zetten met stuwtjes in op extra snede

Io-Things zal een belangrijke rol spelen in het Bocholt Stuwt-project door het leveren van IoT druksensoren. Deze sensoren zullen worden gebruikt om de actuele waterstanden in perceelsgrachten op afstand te monitoren en zo het beheer van de stuwen te optimaliseren. Het digitale luik van het project omvat de ontwikkeling van een dashboard waarop landbouwers de gegevens van de sensoren kunnen bekijken en managementbeslissingen van op afstand kunnen maken. Door de automatisatie en digitalisering van de stuwen zal het beheer nog verder worden geoptimaliseerd en kunnen landbouwers een extra rit naar de stuw uitsparen. Het project is gericht op het duurzamer maken van de landbouw en het toekomstbestendig maken van onze boeren in de regio Limburg.

Lees artikel

in News